هر آنکه نیست در این حلقه زنده به عشق          بر او نمرده به فتوای من نماز گذارید

مارا به جرم عشق مؤاخذه میکنند گویا نمی دانند که عشق گناه نیست. اما کدام عشق؟!

خداوندا، معبودا، عاشقا، مرا که آفریدی، عشق به پدر و مادر را در من به ودیعت نهادی.

مدتی گذشت. دیگر عشق را آموخته بودم، اما به چه چیز عشق ورزیدن را نه، به دنیا عشق ورزیدم. به مال و منال دنیا عشق ورزیدم. به مدرسه عشق ورزیدم. به دانشگاه عشق ورزیدم.

اما همه اینها بعد از مدت کمی جای خود را به عشق حقیقی و اصیل داد. یعنی عشق به تو، فهمیدم عشق به تو پایدار است و دیگر عشق ها، عشق دروغین است، فهمیدم که (( لا یَنفعُ مالُ و لا بَنون )) فهمیدم که وقتی شرایط عوض شود (( یَفّرُ المرءُ من اَخیه و صاحبه و بنیه و اُمه و اَبیه و… ))

برای ادامه مطالعه به ادامه مطلب مراجعه نمایید.